Dasar Privasi

STARPET JOJO SDN BHD kini sedang menjalankan usaha untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kami komited untuk melindungi privasi anda dan memberi jaminan bahawa data dan maklumat peribadi anda akan diproses dengan ketat mengikut Akta dan dasar dalaman kami yang ketat. Kami mengambil serius privasi pelanggan kami dan kami hanya akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang digariskan di bawah:

Dasar Privasi ini dan Tambahannya (“Polisi ”) menerangkan cara STARPET JOJO SDN BHD, anak syarikat masing-masing, sekutu, syarikat bersekutu dan entiti dikawal bersama (secara kolektif “STARPET JOJO ”, “kita “,”kami ” atau “kami ”) mengumpul, menggunakan, memproses dan mendedahkan Data Peribadi anda melalui penggunaan aplikasi mudah alih dan tapak web STARPET JOJO (masing-masing “Apl ” dan “Laman web ”), serta produk, ciri dan perkhidmatan lain yang dikendalikan oleh STARPET JOJO (secara kolektif, “Perkhidmatan ”)

Polisi ini terpakai kepada pelanggan, kakitangan, ejen, vendor, pembekal, peniaga (seperti rakan kongsi saudagar), kontraktor dan penyedia perkhidmatan kami (secara kolektif ” anda “, ” anda ” atau ” milik anda “).

Data Peribadi ” ialah sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau dari mana anda boleh dikenal pasti. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kewarganegaraan, nombor telefon, butiran bank dan kad kredit anda, kepentingan peribadi, alamat e-mel, imej anda, nombor pengenalan yang dikeluarkan kerajaan, data biometrik, bangsa, tarikh lahir, status perkahwinan, agama, maklumat kesihatan, maklumat kenderaan dan insurans, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan.

Dengan mengakses, menyemak imbas, memuat turun dan/atau menggunakan Apl dan/atau Perkhidmatan kami, atau dengan berurusan dengan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Dasar Privasi ini dan bersetuju untuk kami meneruskan data peribadi anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini, dipinda dari semasa ke semasa.

Kami boleh menyemak atau mengemas kini Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang disemak/yang dikemas kini pada Apl. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang semakan atau kemas kini berkuat kuasa serta-merta. Akses berterusan dan/atau penggunaan Apl dan/atau Perkhidmatan kami atau berurusan dengan kami selepas semakan atau kemas kini Dasar Privasi ini membentuk penerimaan mengikat anda terhadap Polisi Privasi yang telah disemak atau dikemas kini.

Adalah perlu bagi kami untuk mengumpul dan memproses data peribadi anda. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi anda, atau tidak bersetuju dengan Polisi Privasi ini atau sebarang pindaan kepada Polisi Privasi ini, kami mungkin tidak dapat memberikan semua perkhidmatan kepada anda dan anda mungkin dikehendaki menamatkan perjanjian anda yang berkaitan dengan kami dan /atau berhenti mengakses atau menggunakan Apl dan/atau Perkhidmatan

I. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Kami mengumpul Data Peribadi tentang anda dengan cara yang disenaraikan di bawah.

Anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami

Kami mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memberikannya secara sukarela kepada kami. Sebagai contoh, anda boleh memberikan Data Peribadi anda kepada kami apabila anda:

 • lengkapkan profil pengguna atau borang pendaftaran (seperti nama anda, maklumat hubungan dan maklumat pengenalan lain jika perlu);
 • memberikan maklumat untuk menilai kelayakan anda untuk menyediakan perkhidmatan sebagai Pedagang dan/atau rakan kongsi penghantaran (seperti maklumat lesen memandu anda, maklumat kenderaan dan hasil semakan latar belakang (seperti yang dibenarkan di sisi undang-undang));
 • berinteraksi dengan halaman media sosial kami (seperti ID akaun media sosial anda, foto profil dan sebarang data lain yang tersedia secara umum);
 • menyertai peraduan atau acara yang dianjurkan oleh kami (seperti gambar, fail audio atau video yang anda boleh serahkan, yang mungkin termasuk imej diri anda);
 • sahkan identiti anda melalui pelbagai cara (seperti log masuk media sosial, penyerahan imej swafoto atau maklumat kad pembayaran yang disahkan secara bebas);
 • isi maklumat demografi dalam tinjauan (seperti umur, jantina dan maklumat lain yang mungkin anda lakukan secara sukarela seperti status perkahwinan, pekerjaan dan maklumat pendapatan anda); dan
 • Membuat sebarang pembelian mana-mana produk dengan menggunakan Apl dan/atau Perkhidmatan kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mungkin perlu memberikan Data Peribadi anda untuk mematuhi keperluan undang-undang atau kewajipan kontrak, atau jika perlu untuk membuat kontrak. Kegagalan untuk memberikan Data Peribadi tersebut, dalam keadaan sedemikian, boleh mengakibatkan kegagalan untuk
mematuhi keperluan undang-undang atau kewajipan kontrak, atau ketidakupayaan untuk membuat kontrak dengan anda, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Apabila perkhidmatan kami digunakan

Data Peribadi boleh dikumpul melalui operasi biasa Apl, Tapak Web dan Perkhidmatan kami. Beberapa contoh ialah:

 • lokasi anda (untuk mengesan lokasi pengambilan dan variasi laluan yang tidak normal);
 • maklum balas, penilaian dan pujian;
 • maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran dan jarak perjalanan);
 • maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan Apl, Tapak Web atau Perkhidmatan kami (seperti ciri yang digunakan dan kandungan yang dilihat);
 • maklumat peranti (seperti model perkakasan dan nombor siri, alamat IP, nama dan versi fail dan pengecam pengiklanan atau sebarang maklumat yang mungkin memberikan petunjuk pengubahsuaian peranti atau apl);
 • data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan komunikasi dalam apl kami
  ciri-ciri; dan
 • data peribadi yang mungkin ditangkap melalui interaksi anda dengan kami atau ejen kami, (seperti imej atau suara anda atau kedua-duanya, dan metadata berkaitannya).

Dari sumber lain

Apabila kami mengumpul Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, maklumat hubungan dan maklumat pengenalan lain jika diperlukan daripada sumber lain, kami memastikan data dipindahkan kepada kami mengikut undang-undang yang berkenaan. Sumber tersebut termasuk:

 • program rujukan;
 • rakan kongsi perniagaan, pembekal pembayaran dan rakan kongsi saudagar dan pengangkutan kami;
 • pembekal insurans dan kewangan;
 • biro kredit dan agensi pelaporan kredit lain;
 • sumber data yang tersedia secara umum;
 • sumber data kerajaan;
 • apabila pengguna kami menambahkan anda sebagai kenalan kecemasan; dan
 • pembekal perkhidmatan pemasaran atau rakan kongsi.

Data Peribadi Sensitif

Beberapa Data Peribadi yang kami kumpulkan bersifat sensitif. Ini termasuk Data Peribadi yang berkaitan dengan bangsa anda, maklumat ID kebangsaan, kepercayaan agama, maklumat latar belakang (termasuk rekod kewangan dan jenayah, jika dibenarkan di sisi undang-undang), data kesihatan, ketidakupayaan, status perkahwinan dan data biometrik, mengikut mana yang berkenaan. Kami mengumpul maklumat ini hanya dengan persetujuan anda dan/atau dengan mematuhi undang-undang yang terpakai.

Apabila anda memberikan Data Peribadi individu lain kepada kami

Dalam sesetengah situasi, anda mungkin memberikan Data Peribadi individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan anda) kepada kami. Sebagai contoh, anda boleh menambahkan mereka sebagai kenalan kecemasan anda. Jika anda memberikan kami Data Peribadi mereka, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk Data Peribadi mereka dikumpul, digunakan dan didedahkan seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.

Data Peribadi kanak-kanak bawah umur

Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila jangan benarkan kanak-kanak di bawah jagaan anda menyerahkan Data Peribadi kepada STARPET JOJO. Sekiranya Data Peribadi kanak-kanak di bawah umur sedemikian didedahkan kepada STARPET JOJO, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak itu dan menerima serta bersetuju
untuk terikat dengan Polisi ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.

Apabila anda memberikan Data Peribadi individu lain kepada kami

Dalam sesetengah situasi, anda mungkin memberikan Data Peribadi individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan anda) kepada kami. Sebagai contoh, anda boleh menambahkan mereka sebagai kenalan kecemasan anda. Jika anda memberikan kami Data Peribadi mereka, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk Data Peribadi mereka dikumpul, digunakan dan didedahkan seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.

II. PENGGUNAAN DATA PERIBADI

STARPET JOJO boleh menggunakan, menggabungkan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut (“ Tujuan ”):

Menyediakan perkhidmatan dan ciri

Data Peribadi anda akan digunakan untuk menyediakan, memperibadikan, menyelenggara dan menambah baik Apl, Tapak Web dan Perkhidmatan kami. Ini termasuk menggunakan Data Peribadi anda untuk:

 • memberikan anda Perkhidmatan merentasi pelbagai menegak perniagaan kami;
 • melibatkan anda untuk menyediakan Perkhidmatan;
 • mencipta, mentadbir dan mengemas kini akaun anda;
 • menjalankan pemeriksaan usaha wajar;
 • sahkan identiti anda;
 • sahkan umur anda (jika perlu);
 • sahkan pembelian dan proses pembayaran anda;
 • menawarkan, mendapatkan, menyediakan, memudahkan atau mengekalkan penyelesaian insurans atau pembiayaan;
 • menjejaki kemajuan pesanan dan penghantaran anda;
 • dayakan ciri yang memperibadikan Apl anda, seperti senarai tempat kegemaran anda dan destinasi sebelumnya;
 • jadikan pengalaman anda lebih lancar, seperti mengisi maklumat pendaftaran anda secara automatik (seperti nama atau nombor telefon anda) daripada satu Perkhidmatan kepada Perkhidmatan lain atau apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami;
 • melaksanakan operasi dalaman yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk
  menyelesaikan masalah pepijat perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, ujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis penggunaan dan aliran aktiviti;
 • melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang kemudahan atau peralatan yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan;
 • memproses dan mengurus ganjaran anda (jika ada);
 • memproses, mengurus atau mengesahkan permohonan promosi, ganjaran dan langganan anda dengan kami; dan
 • memenuhi perkhidmatan kepada anda sebagai pemproses data, di mana anda telah memberikan persetujuan kepada pengawal data (iaitu organisasi yang anda telah membeli barangan atau perkhidmatan daripadanya, dan untuk siapa kami menyediakan perkhidmatan bagi pihak) untuk perkhidmatan tersebut diberikan.

Keselamatan

Kami menggunakan data anda untuk memastikan keselamatan dan keselamatan Perkhidmatan kami dan semua pengguna. Ini termasuk:

 • menapis rakan kongsi penghantaran sebelum membolehkan mereka menggunakan Perkhidmatan kami;
 • mengenal pasti tingkah laku pemanduan yang tidak selamat seperti memandu laju, brek dan pecutan yang keras, dan memberikan maklum balas yang diperibadikan kepada rakan kongsi penghantaran;
 • mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke Aplikasi;
 • menggunakan peranti, lokasi, profil, penggunaan dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti tidak selamat;
 • memantau pematuhan terma dan syarat serta dasar kami; dan
 • mengesan, mencegah dan mendakwa jenayah.

Sokongan pengguna

Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu sokongan pelanggan. Sebagai contoh, kita mungkin:

 • menyiasat dan menangani kebimbangan;
 • memantau dan meningkatkan respons sokongan pelanggan kami;
 • menjawab soalan, komen dan maklum balas; dan
 • memaklumkan anda tentang langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu sokongan pelanggan.

Penyelidikan dan pembangunan dan keselamatan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk ujian, penyelidikan, analisis dan pembangunan produk. Ini membolehkan kami memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda, melindungi Data Peribadi anda, menambah baik dan meningkatkan keselamatan dan keselamatan Perkhidmatan kami, membangunkan ciri, produk dan perkhidmatan baharu serta memudahkan penyelesaian insurans dan kewangan.

Tujuan undang-undang

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, atau seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangka atau diminta berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa undang-undang tempatan atau asing, kawal selia, kerajaan atau lain-lain.

Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk:

 • mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan atau peraturan lain;
 • menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami atau perjanjian lain; dan
 • melindungi hak atau harta kita sekiranya berlaku tuntutan atau pertikaian.

Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda berkaitan dengan penggabungan, pemerolehan, usaha sama, penjualan aset syarikat, penyatuan, penstrukturan semula, pembiayaan, urus niaga aset perniagaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh syarikat lain

Pemasaran dan promosi

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi rakan kongsi STARPET JOJO dan STARPET JOJO, penaja dan pengiklan. Sebagai contoh, kita mungkin:

 • menghantar makluman, surat berita, kemas kini, mel, bahan promosi, keistimewaan istimewa, ucapan perayaan kepada anda; dan
 • maklumkan, jemput dan uruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami.

Kami mungkin menyampaikan pemasaran sedemikian kepada anda melalui pos, panggilan telefon, perkhidmatan pesanan ringkas, perkhidmatan pesanan dalam talian, pemberitahuan tolak dengan tangan dan melalui e-mel.

Jika anda ingin berhenti melanggan pemprosesan Data Peribadi anda untuk pemasaran dan promosi, sila klik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemas kini pilihan anda dalam tetapan Apl kami.

III. PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Kami perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuk:

Pengguna lain

Sebagai contoh:

 • Kami mungkin berkongsi lokasi anda dengan rakan kongsi penghantaran kami untuk memenuhi permintaan perkhidmatan anda.
 • Jika anda adalah rakan kongsi penghantaran, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pedagang dan pengguna, termasuk nama dan foto anda; kenderaan anda membuat, model, lokasi dan penilaian purata.

Dengan rakan kongsi STARPET JOJO atas permintaan anda

Contohnya, jika anda meminta perkhidmatan melalui rakan kongsi STARPET JOJO atau menggunakan promosi yang disediakan oleh rakan kongsi STARPET JOJO, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi STARPET JOJO tersebut. Rakan kongsi kami termasuk rakan kongsi yang berintegrasi dengan Apl kami atau Apl kami berintegrasi dengan, rakan kongsi perkhidmatan kenderaan atau rakan kongsi perniagaan yang kami bekerjasama untuk menyampaikan promosi, persaingan atau perkhidmatan khusus lain.

Dengan anak syarikat dan sekutu

Kami berkongsi Data Peribadi dengan anak syarikat kami, syarikat bersekutu, entiti dikawal bersama dan ahli gabungan.

Dengan penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan STARPET JOJO

Kami mungkin memberikan Data Peribadi kepada vendor, perunding, rakan kongsi pemasaran, firma penyelidikan dan pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan kami yang lain. Ini termasuk:

 • pemproses dan fasilitator pembayaran;
 • pemungut hutang;
 • biro kredit dan agensi pelaporan kredit lain;
 • pemeriksaan latar belakang dan pembekal perkhidmatan pencegahan pengubahan wang haram;
 • pembekal storan awan;
 • rakan kongsi pemasaran dan penyedia platform pemasaran;
 • pembekal analisis data;
 • rakan kongsi penyelidikan, termasuk mereka yang melaksanakan tinjauan atau projek penyelidikan dengan kerjasama kami atau bagi pihak kami;
 • rakan kongsi saudagar;
 • insurans dan rakan kongsi pembiayaan;
 • perantara pihak ketiga yang terlibat dalam pelaburan terurus dana, seperti broker, pengurus aset dan penjaga;
 • pembekal perkhidmatan yang melaksanakan perkhidmatan pengesahan identiti; dan
 • rakan kongsi penghantaran atau vendor.

Dengan penasihat undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan kami

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat undang-undang kami, pegawai penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang lain. Ini mungkin berlaku untuk memenuhi tujuan undang-undang (disebutkan di atas), atau mana-mana keadaan berikut:

 1. jika perlu untuk bertindak balas terhadap kecemasan yang mengancam nyawa, kesihatan atau keselamatan seseorang; atau
 2. di mana ia perlu demi kepentingan awam (cth dalam krisis kesihatan awam, untuk tujuan pengesanan kenalan dan melindungi komuniti kita).

IV. PENYIMPANAN DATA PERIBADI

Kami mengekalkan Data Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan yang digariskan dalam Polisi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Sebaik sahaja Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau kami tidak lagi mempunyai tujuan undang-undang atau perniagaan untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah untuk memadam, memusnahkan, menamakan atau menghalang akses atau penggunaan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada pematuhan Polisi ini, atau untuk tujuan keselamatan, keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan, selaras dengan keperluan undang-undang yang berkenaan.

V. PEMINDAHAN ANTARABANGSA DAT PERIBADI

Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar (“ Negara Asal ”) di mana anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan kami ke negara, negeri dan bandar lain (“ Negara Ganti ”).

Apabila kami memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Ganti, kami akan mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami berhubung dengan Data Peribadi anda, termasuk mempunyai asas yang sah untuk memindahkan Data Peribadi dan meletakkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan yang mencukupi tahap perlindungan untuk Data Peribadi. Kami juga akan memastikan bahawa penerima di Negara Ganti bertanggungjawab untuk melindungi Data Peribadi anda pada standard perlindungan yang setanding dengan perlindungan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Asas sah kami adalah sama ada persetujuan (iaitu kami mungkin meminta persetujuan anda untuk memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Ganti pada masa anda memberikan Data Peribadi anda) atau salah satu perlindungan yang dibenarkan oleh undang-undang.

VI. KUKI DAN PENGIKLANAN DI PLATFORM PIHAK KETIGA

STARPET JOJO, dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami, boleh menggunakan kuki, suar web, teg, skrip, objek kongsi setempat seperti HTML5 dan Flash (kadangkala dipanggil “kuki kilat”), pengecam pengiklanan (termasuk pengecam mudah alih seperti IDFA Apple atau ID Pengiklanan Google) dan teknologi serupa (“Kuki”) berkaitan dengan penggunaan Tapak Web dan Apl anda. Kuki mungkin mempunyai pengecam unik, dan berada, antara tempat lain, pada komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan pada halaman web kami. Kuki boleh menghantar Data Peribadi tentang anda dan penggunaan Perkhidmatan anda, seperti jenis penyemak imbas anda, pilihan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipaparkan kepada anda atau yang telah anda klik, dan tarikh dan masa anda guna. Kuki mungkin berterusan atau disimpan hanya semasa sesi individu.

STARPET JOJO boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan Kuki di Laman Web dan Apl untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama STARPET JOJO lakukan untuk dirinya sendiri. Pihak ketiga mungkin boleh mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpulkan dengan Data Peribadi lain yang mereka miliki tentang anda daripada sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses atau kawalan ke atas Kuki yang mereka gunakan.

Selain itu, kami mungkin berkongsi Data Peribadi yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengecam pengiklanan atau cincangan kriptografi pengecam akaun biasa (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan yang disasarkan pada pihak ketiga. platform.

Jika anda tidak mahu Data Peribadi anda dikumpul melalui Kuki di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan kuki dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menyekat atau menyahaktifkan kuki, dengan memadamkan sejarah penyemakan imbas anda dan mengosongkan cache daripada pelayar internet anda. Anda juga boleh mengehadkan perkongsian kami beberapa Data Peribadi ini melalui Apl anda (Tetapan> Privasi> Iklan) dan tetapan peranti mudah alih.

VII. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Kami akan mengambil langkah undang-undang, organisasi dan teknikal yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah untuk menghalang Data Peribadi daripada hilang, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda kepada pekerja kami atas dasar keperluan untuk mengetahui. Mereka yang memproses Data Peribadi anda hanya akan berbuat demikian dengan cara yang dibenarkan dan dikehendaki menjaga maklumat anda dengan kerahsiaan.

Namun begitu, sila faham bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan Data Peribadi anda yang dihantar melalui sebarang cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran kekal atas risiko anda sendiri.

VIII. HAK ANDA MENGENAI DATA PERIBADI ANDA

Selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda mungkin berhak untuk:

 • tanya kami tentang pemprosesan Data Peribadi anda, termasuk untuk diberikan salinan Data Peribadi anda;
 • meminta pembetulan dan/atau (dalam beberapa kes) pemadaman Data Peribadi anda;
 • dalam sesetengah kes, minta sekatan pemprosesan Data Peribadi anda, atau bantah pemprosesan itu;
 • menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda (di mana kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda);
 • meminta resit atau penghantaran kepada organisasi lain, dalam bentuk yang boleh dibaca mesin, Data Peribadi yang anda berikan kepada kami di mana kami menggunakan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan atau pelaksanaan kontrak; dan
 • mengadu kepada pihak berkuasa privasi data yang berkaitan jika hak privasi data anda dilanggar, atau jika anda telah menderita akibat pemprosesan yang menyalahi undang-undang Data Peribadi anda.

Apabila anda diberi pilihan untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, anda sentiasa boleh memilih untuk tidak berbuat demikian. Jika kami telah meminta persetujuan anda untuk memproses dan anda kemudian memilih untuk menarik baliknya, kami akan menghormati pilihan itu mengikut kewajipan undang-undang kami.

Walau bagaimanapun, memilih untuk tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan kami atau menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaannya oleh kami mungkin bermakna kami tidak dapat melakukan tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan pemprosesan yang diterangkan dalam Bahagian II (Penggunaan Data Peribadi) atau anda tidak dapat menggunakan Perkhidmatan. Selepas anda memilih untuk menarik balik kebenaran anda, kami mungkin boleh terus memproses Data Peribadi anda setakat yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Jika anda ingin membuat permintaan untuk menggunakan hak anda, anda boleh menghubungi kami melalui butiran hubungan kami yang dinyatakan dalam Bahagian X (Cara Menghubungi Kami) di bawah.

Kami akan menapis dan mengesahkan semua permintaan terlebih dahulu. Untuk mengesahkan kuasa anda untuk membuat permintaan, kami mungkin memerlukan anda memberikan maklumat sokongan atau dokumentasi untuk menyokong permintaan tersebut.

Setelah disahkan, kami akan melaksanakan permintaan anda dalam garis masa yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkenaan.

IX. PINDAAN DAN KEMASKINI

Kami berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma Polisi ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Polisi yang dikemas kini pada Laman Web. Dengan terus menggunakan Apl, Tapak Web atau Perkhidmatan, membeli produk daripada kami atau terus berkomunikasi atau berinteraksi dengan kami berikutan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Polisi ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.

X. BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Polisi ini atau ingin menggunakan hak anda yang ditetapkan dalam Polisi ini, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di:

Pegawai Perlindungan Data STARPET JOJO

E-mel: [email protected]

Nombor Telefon: +6011-5867 6248

Asal Polisi ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.